04.08.2008 г.
На 04.08.2008 г. се проведе последния пети семинар за фирмите на тема "Финансиращи програми и проекти".
На този семинар присъстващите представители на петте фирми бяха запознати с възможности за финансиране на техния бизнес и бизнес идеи по различни програми и проекти чрез отворени конкурси, финансирани от националния бюджет, ЕС или други донори. Бенефициентите бяха запознати с някои формуляри за кандидатстване по различни програми в зависимост от сферата на дейност на тяхната фирма. Също така получиха знания как да попълнят формулярите, как да изготвят бюджет на проект и какви документи са съпътстващи при кандидатстването с проекти.

24.07.2008 г.
На 24.07.2008г. се проведе и четвъртия семинар на тема "Счетоводство на малка фирма". По тази тема лекторите запознаха участниците с основни моменти от счетоводството на малка фирми, различни интрументи за работа с финансови документи, основни законови постановления и наредби. След всеки обучителен семинар представителите на предприятията-бенефициенти получиха индивидуални консултации във връзка с тяхната дейност и в зависимост от темата на семинара, предхождащ периода на консултиране.

16.07.08 г.
На 16.07.08 се проведе трети семинар за бенефициентите предприятия на тема "Кандидатстване за финансиране пред микрофинансиращи финансови институции"
. Участниците в семинара бяха запознати с някои възможности за финансиране на малкия бизнес чрез предоставяне на лизингови схеми за закупуване на оборудване и обзавеждане, с възможностите за кредитиране от различни банки в града и основните моменти от разработването на бизнес планa, който е неразделна част от документите за кандидатстване за финансиране. В края на семинара всеки от участниците получи формуляр на примерен бизнес план, с който да се запознае и да види технологията и тънкостите на неговото изработване.

09.07.2008 г.
На 09.07.08 се проведе втория от петте еднодневни обучителни семинара предвидени за собственици на малък бизнес. Темата на семинара бе "Човешки ресурси - подбор и управление". Представителите на фирмите получиха обучителни материали и пособия. В продължение на 8 учебни часа представителите на микро фирми бяха запознати със системите за управление на човешките ресурси, основни фактори за продуктивен труд на екипа, модел на трудово поведение и др.

27.06.2008 г.
Беше проведен първия от петте еднодневни обучителни семинара предвидени за предприемачи или собственици на малък бизнес. Темата на семинара бе "Маркетинг"
. Представителите на фирмите получиха обучителни материали и пособия. В продължение на 8 учебни часа представителите на микро фирми бяха запознати със същността на маркетинга, основни методи за реклама, проблеми на маркетинга и различни начини за изработване на реклама на фирмата и промоция на продуктите.

13.06.2008 г.
Одобрени бяха предприятията-бенефициенти изявили желание за участие в проекта от комисия в ДБТ, в която участваха ръководител проект, представител на ДБТ Видин и трудов посредник от ДБТ Видин.

30.05.2008 г.
В периода 29.04.2008 -30.05.2008г. бяха предоставяни индивидуални консултации на бенефициентите от четвърта група. Всеки от бенефициентите се възползва от времето си за индивидуални консултации в зависимост от нуждите му от допълнителна информация и съдействие за стартиране и управление на собствен бизнес. Екипът от консултанти по проекта оказа съдействие на желаещите да регистрират собствена фирма, предоставяйки им информация относно българското търговско законодателство и задължителните регистрации, свързани със създаването на фирма. Бенфициент по проекта заяви намерение да регистрира едноличен търговец за търговия и производство.

29.04.2008 г.
На 29.04.2008 г. започна предоставянето на индивидуални консултации на бенефициентите от четвърта група, като същите ще продължат до 30.05.2008 г.
В рамките на 4 седмици или общо по 10 часа на лице индивидуалните консултации ще обхванат въпроси, свързани с управлението на малка фирма: документи и процедури за регистрация в съда; Данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ и в НОИ; Трудови договори - видове и регистрация; Счетоводство; Бизнес планиране; Кредитиране за МСП и др.

15.04.2008 г.
На 15.04.2008 г. започна обучението по Бизнес предприемачество на четвърта група от 13 безработни лица.
То се провежда в залата на АРРБЦ - Видин от 8.30 ч. до 13.30 ч. по програма и обучителни материали, изготвени съгласно заложените в проекта теми, които са представяни чрез интерактивни методи. В рамките на отчетния период обучението за четвърта група покрива 66 уч.ч.

08.04.2008 г.
На 08.04.2008 г. Завърши обучителния курс по "Предприемачество" на трета група бенефициенти по проекта.
На курсистите бяха връчени удостоверения за успешно преминат изпит. В рамките на отчетния период обучението за трета група покрива 36 уч.ч.

24.03.2008 г.
Ако сте регистрирани безработни лица в ДБТ – гр. Видин и лица с предизвестие за освобождаване от работа, които желаят да стартират самостоятелен бизнес, можете да подавате документи до 09 април в Дирекция “Бюро по труда”, за да се включите в обучението по Предприемачество, което ние предлагаме и което стартира от 14 април 2008г.
Повече информация за проекта и включване в обученията можете да получите в Дирекция “Бюро по труда” - гр. Видин и в офиса на АРРБЦ – Видин, намиращ се в Бизнес инкубатор, ул. “Христо Ботев” 77 или на телефони 600 017 и 600 018.

12.03.2008 г.
Днес завърши обучението на втората група от 13 безработни лица, които получиха своите удостоверения за успешно преминали курс по “Предприемачество”.

14.02.2008 г.
От понеделник, 18 февруари в сградата на Бизнес инкубатора започва второто обучение на безработни лица, които заявиха своето желание за участие в курса.

Обучението е в рамките на 17 работни дни (100 учебни часа) и участниците ще получат познания в сферата на: бизнес комуникации; бизнес планирането; проучване и анализ на пазара и конкурентите; маркетинг; човешки ресурси; финанси и бюджетиране и др. Целта на обучението е създаването на собствен бизнес от участниците и регистриране на малка фирма с финансова и техническа подкрепа на експерти от Бизнес центъра

12.02.2008 г.
На 12 февруари завърши обучението на първата група от 13 безработни лица, които получиха своите удостоверения за успешно преминали курс по “Предприемачество”.

24.01.2008 г.
Ако сте регистрирани безработни лица в ДБТ – гр. Видин и лица с предизвестие за освобождаване от работа, които желаят да стартират самостоятелен бизнес, можете да подавате документи от 28 януари до 8 февруари в Дирекция “Бюро по труда”, за да се включите в обучението по Предприемачество, което ние предлагаме и което стартира от 18 февруари 2008г

07.01.2008 г.
В конферентната зала на АРРБЦ-Видин се състоя пресконференция, на която беше представен проект "Подпомагане на малък бизнес - стъпка по стъпка" от ръководител проекта Елеонора Василева. На срещата присъстваха представители на местните медии и екипът на проекта.

 

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЬР – ВИДИН
ул."Христо Ботев"77, гр.Видин 3700; тел/факс: 094/600017
e-mail: office@bcvidin.org; website: www.bcvidin.org

изпълнява проект за предоставяне на услуга
“Подпомагане на малък бизнес”
проект №504033090709
по трети цикъл на Програма “Активни услуги на пазара на труда”, управлявана от Агенцията по заетостта
по Заeмно споразумение със Световната банка.